simgal1

Till årets första månadsmöte inbjuder vi galaxforskaren dr Oscar Agertz från Lunds observatorium.  Med hjälp av avancerade superdator-simuleringar av galaxbildning berättar han om teorierna för Vintergatans födelse.  Dessa har hjälp t astrofysiker att bättre förstå hur galaxer bildats och utvecklats över nästan 14 miljarder år sedan Big Bang. Han kommer även ta upp rollen av mörk materia och mörk energi för galaxbildning.
Tid: kl 19 den 31 jan. Plats: Tekniska museet. Mer info inom kort!