litenastb

 NYHETSBREV 26         3 december 2014

Hej!

 

Några tips för de närmaste dagarna:

 

4 december kl 19.00

Stormöte på Tekniska muséet (hörsalen). Inbjuden föredragshållare är denna gång Daniel Helsing, liiteraturdoktorand i Lund, vars föredrag har titeln: Att navigera i rymdåldern: Kosmiska resor i Carl Sagans Cosmos. Vi kommer också att bl a få höra om rymdsonderna Rosetta and Philae. Hela programmet finns här.

 

6 december kl 15.00

Dags för invigning av vårt nya fina bibliotek, med 800 spännande astronomiböcker.  Christer Dahnmarks närstående kommer att närvara. Dessutom presenterar vi en mycket vacker Tycho Brahe-dräkt och programmet set ut som följer:

  • Ordförande Peter Linde hälsar alla välkomna och berättar kort om bibliotekets tillkomst.
  • Christer och Eva Nilsson berättar om Christer Dahnmark
  • Ulf R Johansson informerar om bibliotekets innehåll och uppdelning
  • Peter Larsson visar hur medlemmar kan låna ur biblioteket
  • Ulf R Johansson ger bakgrunden till Tycho-dräkten
  • Invigningen avslutas med att minnesplaketten avtäckes och den första boken lånas ut.

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas hjärtligt välkomna! Mer info finns här och här.

 

Peter, er ordf.