litenastb

NYHETSBREV 70    20 mars 2020

Bästa vänner,

Som ni säkert håller med om så blir det nödvändigt att skjuta upp vårt årsmöte. Restriktionerna är redan avsevärda och kan snart bli än snävare. Bortsett ifrån att vi naturligtvis följer myndigheternas instruktioner finns ju även en etisk och moralisk aspekt. Vi pausar även övriga aktiviteter på observatoriet, dvs rymdungar, kurser, visningar, etc. 

Planen är att vi flyttar årsmötet till aprilmötet, dvs den 23 april. Nu kan det naturligtvis vara lika illa då med pandemisituationen. Men det ger oss tid till att genomföra mötet online på något lämpligt sätt. 

I själva verket kan man i denna jobbiga situation även hitta ljuspunkter. En sådan är att vi nu i sällskapet faktiskt har en extra möjlighet att förbereda att digitalisera delar av verksamheten, något som vi kommer att ha nytta av även i framtiden. Men vi kommer att behöva medlemmarnas aktiva medverkan för att få detta att fungera. 

Vi håller på att diskutera och testa tekniska lösningar för att på så sätt vidareutveckla verksamheten. Inom kort kommer vi att återkomma med konkreta förslag där vi kommer att be er om hjälpa till att genomföra några tester.

Håll utkik i brevlådan (den elektroniska förstås)!

Hälsningar, 

Peter, er ordf

PS. Under tiden får ni gärna kolla om ni betalt medlemsavgiften!  :)   PS.