Artikelindex

Datum

Nr

Föredrag

Föredragshållare

Plats                    

       
1997-12-04
271
Astronomiskt julbord
Lindblad, B-A; Grönlund, P; Rosengren, B
Mö, S:t Gertrud
1997-11-06
270
Att observera med Hubble-teleskopet
Linde, Peter
Lu, Katedralskolan
1997-10-09
269
Från Dunér till Charlier - den svenska sekelskiftesastronomin
Holmberg, Gustav
Mö, S:t Gertrud
1997-09-11
268
Tycho Brahe-observatoriet inför år 2000
Sonnvik, J; Johannesson, A
Mö, TB-observatoriet
1997-04-10
267
Hur långt är det till stärnorna? - Om Hipparchos. Om dubbelstjärnor
Lindegren, Lennart; Söderhjelm, Staffan
Mö, S:t Gertrud
1997-03-13
266
Sökandet efter planeter bortom solsystemet; Har vi grannar i rymden?
Gullberg, Dag; Rosengren, Bengt
Lu, Katedralskolan
1997-02-06
265
Astronomiskt smörgåsbord; huvudföredraget flyttat till 1997-11-06
Hyltén-C, K, Larsson-Leander, Snel R
Mö, S:t Gertrud
1996-12-05
264
Om kometer i folktron; Modern kometforskning
Stattin, Jochum; Rickman, Hans
Mö, Tekniska museet
1996-11-07
263
Möte med rymdpionjärer
Klink er, Olle
Mö, S:t Gertrud
1996-10-10
262
En storögd värld - nästa generations teleskop
Ardeberg, Arne
Mö, S:t Gertrud
1996-05-09
261
ISO-satelliten, det europeiska infraröda rymdteleskopet
Olofsson, Göran
Mö, S:t Gertrud
1996-03-21
260
Astronomiskt smörgåsbord - korta föredrag
Söderhjelm S, Wintoft P, Linde P
Mö, S:t Gertrud
1996-02-29
259
På jakt efter försvunna metaller i skenet av kosmiskt laserljus
Johansson, Sveneric
Mö, S:t Gertrud