patrickDen världsberömde brittiske amatörastronomen Patrick Moore har avlidit. Han skrev flera hundra astronomiböcker och ledde i många år Englands äldsta TV-program "The Sky At Night". På ett mera lokalt plan betydde han också mycket för Malmös unga amatörastronomer. 1972 besökte han Malmö där den internationella amatörastronomiska unionens andra världskongress skulle hållas.

patrickThe world famous British amateur astronomer Patrick Moore has died. He wrote several hundred books on astronomy and for many years presented the longest running television programme in England, The Sky At Night. From a more local perspective he also meant a lot to the young amateur astronomers in Malmö, which he visited in August 1972 for the second General Assembly of the International Union of Amateur Astronomers (IUAA).

lofarLördagen den 10 november gör vi en studieresa till Onsala Rymdobservatorium för att på plats få chansen att själva beskåda LOFAR - det revolutionerande radioteleskopet som professor Hans Olofsson nyligen berättade om på sällskapets möte. Anmälan senast 4 november.

lofar

LOFAR – Low Frequency Array – är ett radioteleskop för långa våglängder och innebär en ny era för radioastronomin. Det är mekaniskt enkelt men använder i gengäld mycket avancerad signalbehandling. Vi har bjudit in prof Hans Olofsson från Onsala rymdobservatorium att berätta om detta spännande projekt.